Timing Cover Gasket - Pair

  • Item #C28659
Jaguar Timing Cover Gasket - Pair
 
In Stock
$0.72
- +
Daimler Sedans - Sovereign S1 (1969-1973)
Daimler Sedans - Hearse (1980-1992)
Daimler Sedans - Limousine (1980-1992)
E-Type - S2 - 2 + 2 (1969-1971)
E-Type - S2 - FHC (1969-1971)
E-Type - S2 - Roadster (1969-1971)
XJ6 - S1 (1968-1973)
XJ6 - S2 (1973-1979)
XJ6 - S3 (1980-1987)